Modulordning

Modulordning

Moduler:

I Bulderby kan man vælge mellem et deltidsmodul og et fuldtidsmodul. I et deltidsmodul har man lov til at bruge insitutionen i 60 skemalagte timer fordelt over 2 uger. I et fuldtidsmodul kan man benytte institutionen i hele åbningstiden.

Vælger man et deltidsmodul, gælder følgende retningslinjer:

Retningslinjer for deltidsmodul (30 timer)

  • Komme og gå tider skal være aftalt på forhånd og foreligge som en fast 14. dags plan.
  • Ændringer i den faste plan skal meddeles skriftlig med 14. dages varsel. Det vil sige, at hvis man mandag har en tid der hedder kl. 9.00-15.00, så kan denne ikke ændres til kl. 9.30-15-30 uden foregående varsel – jvf. punktet ovenover.
  • Ubrugt timer i forbindelse med fridage, sygdom, etc. kan ikke opspares og overflyttes til andre uger.
  • Kommer og gå tider er det tidsrum som Bulderby benyttes i. Det vil sige, at den tid I bruger i institutionen sammen med jeres børn ved aflevering og afhentning også tæller med.
  • Deltagelse i forældremøder, samtaler og fælles arrangementer tæller dog ikke med.
  • Helligdage på hverdage tæller for 6 timer. Dvs. er der på en 14. dages periode 2 helligedage kan der disponeres over 48 timer på de øvrige dage.
  • Jeres faste mødeplan er vigtig for os, da den benyttes til at planlægge personalet arbejdstid
  • De reelle komme og gå tiderne skal noteres på skemaerne på stuerne.

Det er jeres valg hvornår, I ligger timerne, men vi vil meget gerne opfordre til, at børnene er her primært om formiddagen, hvor der sker flest aktiviteter og hvor der er mest personale.

Ændringer til et fuldtidsmodul kan ske med dags varsel til den 1. eller 16. i måneden, ændring til et deltidsmodul skal meddeles med to måneders varsel til den 1. eller 16. i måneden.

Læs mere om modul-ordningen her:

Modulordning i Dagtilbud Ellekær

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Deltid-eller-Fuldtid.aspx