Referat fra forældrerådsmøde d. 22.10.14

Referat fra forældrerådsmøde d. 22.10.14

Til stede: Vibeke (Frida), Kristine, Stine, Pia, Søren og LeneAfbud: Rasmus, Sanne og Vibeke

 

Ad 1: ingen har noget at tilføje til referatet eller dagsorden. Vi snakkede om til første møde, hvilke emner der kan tages op til kommende møder.

Ad 2: det blev besluttet at forældrerådet skiftes til at være repræsentant i forældrebestyrelsen.

Ad 3: Stine, pædagogstuderende, er startet i praktik på stue 1. Vi har kreativ uge. Der bliver malet og lavet selvportrætter. Sidst på ugen kan forældrene gå rundt og kigge på, hvad de er blevet lavet. Vi opsummerer og strammer op på, hvem der kommer og henter børnene, i et ugebrev. Vi opsummerer også forholdsreglerne omkring sygdom.

Vi har lavet nye feriesedler fra i år. Hvis man har brug for pasning skal man nu meddele dette til Søren mundtligt.

Der kommer en digital tavle i alrummet, hvor forældre skal skrive børnene ind, når de kommer i institutionen.

Ad 4: Torsdag d. 6 november kl 14.30 – 17.

Der laves æblemost, kartoffeltryk, græskar og (bacon)snobrød. Evt børnene er med i processen om at lave snobrødsdej, snobrødspinde og at hente æbler hjemme hos Frida.

Ad 5: D. 4 december 14.30-16.30. Vi prøver at forenkle det en smule i år. Æbleskiver i alrummet. Juletræet kommer til at være udenfor i den store sandkasse. Evt jule dekorationer på stue 1 og klip og klistre på stue 2 og 3 i år. Vi vender det i personalegruppen. Forældrerådet står for at lave slikposer til julemanden.

Ad 6: Vi vil tilbyde et koldt frokostmåltid, som bliver tilberedt i institutionen. Det er vigtigt at personalet får forklaret at vi har snakket med en der er relevant uddannet i dagtilbuddet omkring madplaner. At vi ligeledes får forklaret at vi nok skal sige til, hvis der er børn der ikke spiser noget overhovedet. Forklare at der er noget pædagogisk i at spise det samme mad. Oplyse om at det først gælder til sommer 2015.

Hvis forældre ikke stemmer er det det samme som at stemme ja til madordningen.

Ad 7: I Bulderby går vi meget op i det, der optager børnene. Personalet har forskellige kompetencer og brænder for forskellige ting. Vi vil gerne nå rundt om det hele og arbejde inden for de forskellige læringstemaer og det er vi som personale sikker på at vi opnår. Stuerne kan deles op og besøge de andre stuer og deltage i de aktiviteter der foregår der.

Evt.

Vibekes forældre vil gerne komme i Bulderby og slagte høns.

Billeder af det faste personale. Og Stine foreslår billeder af forældrerådet i institutionen.

Ref Lene


Ikke-kategoriseret
Comments are closed.