Uge 23 – så bliver det ikke varmere

Uge 23 – så bliver det ikke varmere

Som skrevet i sidste uge så er vi pga. udefra kommende omstændigheder nød til at lave lidt om på hvordan Bulderby hænger sammen, startende fra mandag d. 3.9.

Stue 1 og stue 3 bytter plads – stue 3 har bedre puslefaciliteter og nemmere adgang til krybberummet, og derfor vil dette bytte betyde stor forbedring af arbejdsmiljøet.

Den gamle stue 1, bliver nyt grupperum for de kommende storebørn – dem som skal i skole i 2019. Det er en stor flok, og dem vil vi gerne samle og lave et anderledes tilbud for. Gamle Sarah, Sarah Strand, bliver ansvarlig for gruppen, og gruppen vil hver dag i tidsrummet 8.30 til 13.30 lave aktiviteter, hygge, lege, bygge, synge og alt det andet som hører det gode børnehaveliv til. Sarah får hjælp af resten af huset, og gæstevoksne vil komme på besøge og lave aktiviteter som lige netop de er super gode til.

De mindste børn, dem mellem 0-3 år bliver sammen med voksne som kender dem godt på de stuer som de plejer at være på, med undtagelse af stue 1 som jo er flyttet til stue 3. Joan og Birgit er faste voksne blandt de små på stue 2, og på den nye stue 3 er det Kirsten og Katrine som er de faste voksne.

Mellemgruppen – børnene ca. mellem 3-4,5 år er en lille gruppe, og for at de kan få mest ud af hinanden, så vil vi i tidsrummet 8.30 til 13.30 samle dem til fælles leg, aktiviteter og hygge, de kommer til at bruge alrummet meget. Gruppens daglige liv bliver varetaget af Trine og Connie. Søren hjælper til på alle stuer når der er brug for det.

 

Dagligdagen i Bulderby vil således komme til at se sådan ud, mandag til torsdag:

06.30 –  Bulderby åbner – fælles start på dagen i alrummet

08.00 – Vi går på stuerne, får talt sammen, går i gang med små aktiviteter, synger en sang etc.

08.30 – Storgruppen går på stue 1, og går i gang med dagens program

08.30 – Mellemgruppen går i alrummet, og går i gang med dagens program

13.30 – 17.00 Vi mødes på stuerne, spiser eftermiddagsmad sammen og slutter dagen i fællesskab på stuerne eller i alrummet

Fredag er vi på stuerne, og deler os ikke op i grupper.

Vi tænker at det er en god ramme, om en god dag i Bulderby, når nu omstændighederne gør vi bliver nødt til at tilpasse os. Og vi tænker at denne ramme gør at vi pædagogisk kan favne både store og små, så alles interesser bliver tilgodeset. Det bliver spændende, og vi glæder os til at se hvordan det fungerer. Har du spørgsmål til den nye ramme om dagligdagen, så er du mere end velkommen til at kontakte personalet.

I forbindelse med den nye struktur vil vi gerne opfodre forældre med deltidsmodul om, at planlægge børnenes mødetider så de er her seneste 8.30 og kan være med i gruppernes daglige liv.

I sommerferien får vi nye gulve i alrummet, og på stue 1 og 2. Vi har brug for forældre som vil hjælp os med at fjerne inventar fra disse områder, fredag i uge 27 og torsdag eller fredag i uge 28 – det tager ikke så lang tid, det er kun inventar som stå på gulvet som skal flyttes til andre områder – har du tid, så sig det til Søren.

Vi få også, i sommerferien, brug for hjælp til at vande planter i uge 29 og 30 – er der nogen som holder ferie hjemme i haven som vil hjælpe os med det?

God varm weekend til alle, husk solcreme og masser af væske – og desværre –  Gin og tonic tæller ikke med ….

Comments are closed.