Browsed by
Kategori: Forældrerådet

Forældrerådet i Bulderby består af 7 forældre der sammen med som mødes 4-5 gang om året. I forældrerådet tale vi om pædagogik, politikker og forældrerådet er med til at bestemme hvad for arrangementer der skal være i Bulderby.

Forældrerådet har bl.a. arrangeret fællesspisning, høstfest, arbejdsdage og meget andet.

Referat af forældrerådsmøde 23.01-2018

Referat af forældrerådsmøde 23.01-2018

Referat af forældrerådsmøde d. 23.01.2018 Tilstede. Liv, Henriette, Henrik, Rita, Birgit og Søren Afbud fra: Pia, Katja, Alon og Sobina   1: Gennemgang af referat og dagsorden: Intet at bemærke. 2: Henriette orienterede om kommentar til kvalitetsrapporten – Fald i psykisk robusthed, natur & miljø – forældrene vurderer lavere end personalet, mange tosprogede får frit skolevalg. 3: Orienteringer om stort og småt: Modulordning: Vi har p.t. 15 børn på et deltidsmodul. Deletidsmodul betyder at man har en billigere plads, men…

Read More Read More

Referat af forældrerådsmøde 14.11.2017

Referat af forældrerådsmøde 14.11.2017

Forældrerådsmøde tirsdag den 14. 11. 2017 Deltagere: Katja, Rita, Liv, Pia, Henriette, Alon, Sobina, Henrik, Søren og Birgit   1: Nyt fra bestyrelsen. Henriette refererede fra møde for bestyrelsesmedlemmer på Møllevangsskolen, og om forældrerådets mulighed for få punkter på dagsordenen til møderne. 2: Nyt fra Bulderby I de næste par uger skal personalet på skift filmes i en spisesituation. Optagelserne skal efterfølgende vurderes ift. personalets evne til at understøtte børnenes sprogudvikling. Vi har haft studerende fra Ungarn, Kina og Spanien…

Read More Read More

Referat af forældrerådsmøde d. 8.3.2017

Referat af forældrerådsmøde d. 8.3.2017

Tilstede: Katja, Pernille, Rita, Ane, Henriette, Sobina og Søren Afbud fra: Pia.   1: Siden sidst Vi har fået nye folk i huset; Sara er ansat i køkkenet 4,5 time om dagen, 4 dage om ugen, og bliver derudover brugt som vikar ved sygdom. Gamle Sarah er gået ned i tid for at kunne koncentrere sig om sin efteruddannelse og i hendes fravær er det den nye Sarah, som tager hendes timer. På sidste bestyrelsesmøde har der været snak om…

Read More Read More

Referat af forældrerådsmøde d. 17.1.17

Referat af forældrerådsmøde d. 17.1.17

Til stede: Rita, Pia, Pernille, Sobina, Henriette, Kirsten og Lene Afbud: Ane og Katja   Ad 1:   Ad 2: Samskabelse – der kommer til at ske en masse nyt i Bulderby, så det er andre stuer forældrene svarer på om 1 år. Spørgeskemaet er måske lidt for stort, gerne lidt mere konkret.   Ad 3: Lågen kan være lidt svær at lukke.   Ad 4: Sarah skal starte på universitetet d. 1 februar. Og Sarah T er ansat. De…

Read More Read More

referat af møde d. 04.11.2016

referat af møde d. 04.11.2016

Forældrerådsvalg d. 31.11.16 Til stede: Henriette, Katja, Rita, Pernille, Pia, Ane, Søren, Lene, Lucca og Mads Afbud: Sobina   Ad: 1 intet at føre til dagsordenen  Ad: 2 sidste møde var en kort orientering, derfor intet nyt.  Ad: 3 intet at tilføje  Ad: 4: Nyt fra personalet: Personalet havde en god personaledag, dejligt at forældrene kunne hjælpe med at passe børnene hjemme. Vi har i personalegruppen valgt at vi efter vinterferien laver vores struktur om i huset. Der kommer til…

Read More Read More

Referat af møde d.1.10.2015

Referat af møde d.1.10.2015

  Referat af fælles forældrerådsmøde d. 01.10.2015: Tilstede: Henriette (mor til Johan), Anders (far til Anton), Vibeke mor til (Isabell og Jessica). Afbud fra Ane, Pia og Sanne. Agge og Søren Første møde var et fællesmøde, hvor Dagtilbudsleder Lisbeth Holmberg, fortalt om dagtilbud og dagtilbudsbestyrelsearbejdet. Herefter fortsat vi med møde i vores eget forældreråd. Det var et møde hvor vi skulle vi talte om hvordan forældrerådet fungere, og hvor vi kom med forslag til emner som kunne drøftes på de…

Read More Read More

Referat fra forældrerådsmøde d. 22.10.14

Referat fra forældrerådsmøde d. 22.10.14

Til stede: Vibeke (Frida), Kristine, Stine, Pia, Søren og LeneAfbud: Rasmus, Sanne og Vibeke   Ad 1: ingen har noget at tilføje til referatet eller dagsorden. Vi snakkede om til første møde, hvilke emner der kan tages op til kommende møder. Ad 2: det blev besluttet at forældrerådet skiftes til at være repræsentant i forældrebestyrelsen. Ad 3: Stine, pædagogstuderende, er startet i praktik på stue 1. Vi har kreativ uge. Der bliver malet og lavet selvportrætter. Sidst på ugen kan…

Read More Read More

Resultat af undersøgelsen:

Resultat af undersøgelsen:

Forældrerrådet har lavet en engagements -undersøgelse for at undersøge forældrers lyst og mulighedder for at hjælpe med stort og småt i Bulderby. Resultatet af undersøgelse kan læse på nedenstående link   Input fra forældre-engagements-undersøgelsen

Forældre-engagementsundersøgelse

Forældre-engagementsundersøgelse

Bulderby er en godt drevet børneinstitution med kompetente pædagoger som tager sig godt af vores børn. De skaber en tryg hverdag for dem med leg og læring. Institutionens muligheder hviler på en politisk besluttet økonomisk ramme, der ikke lige er til at ændre på. Det er på sin plads at sige, at inden for den ramme klarer Bulderby sig godt. På sidste forældrerådsmøde blev der snakket om mulighederne for at gøre Bulderby endnu bedre, velvidende at vi ikke skal forvente…

Read More Read More

Kom sne, kom jul, kom gaver nyt fra Bulderby uge 47-2013

Kom sne, kom jul, kom gaver nyt fra Bulderby uge 47-2013

Kom sne, kom jul, kom gaver Uanset hvor meget vi forsøger at fortrænge det, så er der ikke noget at gøre – julen er på vej. Connie har stik mod alle juleregler, vi forventer et besøg fra nissernes befrielsesfront snarest, startet med guirlandeproduktionen inden 1. december. Planen er at lave en guirlande så lang, at den kan nå fra stue 1 til vuggestuen. Det er et tilbagevende årligt projekt, og det bliver spændende at se, om det bliver i år…

Read More Read More