Dagligdagen

Dagligdagen

Kl. 6.30 åbner Bulderby. Dagen starter stille og roligt med at personalet arrangerer medbragt morgenmad, og de tager imod de børn der kommer. Der bliver vinket farvel, udvekslet beskeder, og sørget for at barnet får en god start på dagen.

Kl. 8.00 afvikles morgenbordet, og det øvrige personale møder ind løbende (nogen mere gående end løbende). Stuerne åbnes og en syden af liv breder sig på tværs af Bulderby.

Dagen består af selvorganiseret leg og af aktiviteter i gang sat af de voksne –  valgt ud fra børnenes ønsker og behov. Legene foregår på kryds og tværs og kan f.eks. være at synge og spille musik, klippe, tegne, male, bage, lave gymnastik i gymnastiksalen, læse bøger, lege ude, tage på tur eller arbejde med træ i værkstedet.

Når klokken nærmer sig 11.00 hjælper børnene med at forberede frokosten, og der spises på stuerne. Herefter fortsætter legen eller ny leg organiseres af børn eller voksne.

Kl. ca. 13.30 spiser vi eftermiddagsmad. Herefter begynder de første børn og voksne at forlade Bulderby. Eftermiddagen går med leg, samtaler med forældre og oprydning i huset og på legepladsen.