Pædagogiske principper

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper:

At barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske med et højt selvværd, der har vilje til samarbejde og som på demokratisk vis søger at anvende sin viden til at forbedre egne og andres livsvilkår.

Det vil vi opnå ved:

  • At give børnene mulighed for at dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser ved at prioritere legen og skabe frirum.
  • At give børnene oplevelser, der stimulerer deres trang til at eksperimentere og udforske omgivelserne.
  • At respektere barnets ret til en barndom.
  • At tage hensyn til børnenes forskellige personligheder og udviklingstrin.
  • At yde en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk.
  • At give børnene mulighed for at skabe tætte relationer og venskaber på tværs af stuerne.
  • At tilbyde børnene spændende, inspirerende og gode fysiske omgivelser, der giver mulighed for både fysisk udfoldelse, fælles aktiviteter, leg i mindre grupper og muligheden for at være sig selv.

Vi ønsker med dette som grundlag, at skabe et godt samarbejde med jer om jeres barn