Pædagogiske principper

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper:

At barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske med et højt selvværd, der har vilje IMG_0067til samarbejde og som på demokratisk vis søger at anvende sin viden til at forbedre egne og andres livsvilkår.

Det vil vi opnå ved:

  • At give børnene mulighed for at dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser ved at prioritere legen og skabe frirum.
  • At give børnene oplevelser, der stimulerer deres trang til at eksperimentere og udforske omgivelserne.
  • At respektere barnets ret til en barndom.
  • At tage hensyn til børnenes forskellige personligheder og udviklingstrin.
  • At yde en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk.IMG_0695
  • At give børnene mulighed for at skabe tætte relationer og venskaber på tværs af stuerne.
  • At tilbyde børnene spændende, inspirerende og gode fysiske omgivelser, der giver mulighed for både fysisk udfoldelse, fælles aktiviteter, leg i mindre grupper og muligheden for at være sig selv.

Vi ønsker med dette som grundlag, at skabe et godt samarbejde med jer om jeres barn