Værdigrundlag

Værdigrundlag

Fra fødslen har barnet en spirende følelse af sig selv, som udvikles hele livet igennem. Barnet er socialt, kreativt, kærligt og aktivt, hvis det får lov til at være det. Uden venskabet og kærligheden kan barnet ikke blive og forblive helt, følende og levende.

Vores grundlæggende menneskesyn, tanker og værdier udspringer fra en humanistisk tankegang om, at alle mennesker er lige meget værd og har lige store betydning for fællesskabet. Vi er medskabere af vores eget liv. Ingen er mere end andre, og ingen er noget uden andre.

Barndommen har stor værdi i sig selv, og ikke kun som noget der skal forberede barnet til fremtiden – barnet er således ikke en ufuldendt voksen, men noget i kraft af sig selv. Vi mener også at børnene skal lære i den sammenhæng de befinder sig. Man kan f.eks. ikke lære at gå i skole, før man kommer i skole.

Barnet har behov for og krav på, omsorg og kærlighed. Barnet har behov for at blive respekteret, anerkendt, set, lyttet til og taget alvorligt. Barnet har krav på nære og tætte relationer til personalet, der på en empatisk og indlevende måde drager omsorg for barnets trivsel og læring.

Vi respekterer og dyrker forskelligheder, og derfor tager vi individuelle hensyn og behandler børn for- skelligt – sådan at alle børn får samme mulighed for at opnå en sund udvikling.

Vi tager ekstra hånd om børn med særlige behov, og det gør vi ved at tilpasse vores mål og krav til disse børns udviklingsniveau – for at de som normale børn kan opnå at få en alderssvarede udvikling. Dvs. at vi inkluderer disse børn i vores normale praksis, men giver dem en ekstra hånd, så de kan indgå i institutionens dagligdag, på lige fod med børn med normale behov.

Vi tilpasser dermed løbende vores praksis til de behov som den aktuelle børnegruppe måtte have. Børnene skal opleve at blive mødt og accepteret for de unikke mennesker de er.

Vores pædagogiske mål er at barnet udvikler sig til et åbent og selvstændigt menneske med et højt selvværd, der har vilje til samarbejde og som på demokratisk vis søger at anvende sin viden til at for- bedre egne og andres livsvilkår.

Det vil vi opnå ved:

  • At give børnene mulighed for at dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser ved at prioritere legen og skabe frirum.
  • At give børnene oplevelser, der stimulerer deres trang til at eksperimentere og udforske omgivelserne.
  • At respektere barnets ret til en barndom.
  • At tage hensyn til børnenes forskellige personligheder og udviklingstrin.
  • At yde en høj grad af omsorg for barnet, både følelsesmæssigt og praktisk.
  • At give børnene mulighed for at skabe tætte relationer og venskaber på tværs af stuerne.
  • At tilbyde børnene spændende, inspirerende og gode fysiske omgivelser, der giver mulighed for både fysisk udfoldelse, fælles aktiviteter, leg i mindre grupper og muligheden for at være sig selv.