Hurra jeg har fødselsdag!

Hurra jeg har fødselsdag!

Fødselsdage i Bulderby

Ting man kan gøre:

  • Fødselaren kan pynt og dække op på en stue sammen med en voksen, og de andre børn kommer ind to og to, ønsker tillykke og sætter sig ved bordet.
  • Der kan dækkes op på gulvet
  • Den der har fødselsdag, deler noget ud
  • Der kan planlægges en aktivitet efter fødselarens ønske – historie, sang leg etc
  • Bulderby kan evt. give en gave (malebog)
  • Forældrene kan komme og lave mad / pynte kage sammen med børnene
  • Vi tager billeder af dagen, hvis ikke forældrene deltager.

Ved fødselsdag glæder mad-politikken som siger at det er ok at have en sød/usund ting med. Ikke mere. Vi opfordrer til at holde det medbragte på et helt almindeligt niveau, og at boller, frugt og juice er lige så godt som store kager.

Vi tager gerne hjem til fødselsdage, når det er praktisk muligt. Vi deltagere ikke i fødselsdage på McDonalds og i legelandet – fødselsdage er noget alle skal kunne afholde, ude at tænke de skal leve op til noget. Af hensyn til fællesskabet, vi vil ikke være en del af private fødselsdage hvor ikke alle stuens børn er inviteret, og vælger man at afholde fødselsdage uden at invitere alle stuens børn, så skal man ikke bruge Bulderby til at uddele invitationer.

Vi synes det er bedste at holde fødselsdage om formiddagen for stuen. I særlige tilfælde kan vi aftale at fødselsdage bliver om eftermiddagen. Hvordan en fødselsdag afholdes, aftales altid med personalet på stuen.

Der kan være praktiske hensyn der gør at vuggestue og børnehaven griber fødselsdage an på forskellige måder.