Referat Forældrerådsmøde d. 26.10.15

Referat Forældrerådsmøde d. 26.10.15

Referat Forældrerådsmøde d. 26.10.15

Til stede: Anders, Pia, Ane, Henriette, Vibeke, Søren og Lene

Afbud: Sanne

Ad 1: referat dagsorden

Fællesmøde sidst. Vi snakkede om ting vi vil snakke om løbene på møderne.

Ad 2: Bestyrelsen

Ad 3: personalet

Birgit har været på efteruddannelse og kommer tilbage mandag.

Der starter en kvinde i virksomhedspraktik på stue 3.

Stue 2 har fået Camilla i praktik i 7 uger.

Vi har en antropolog studerende Rianne som går og observerer os.

Stue 2 har inviteret til halloween på fredag, det bliver uhyggeligt hyggeligt 🙂

Vi havde en dejlig og god udeuge. Det var dejligt at lave aktiviteter på tværs af stuerne og personalet vil gerne gøre mere af det.

Personalet laver arbejdspladsvurdering for tiden.

På torsdag skal der nyt asfalt på parkeringspladsen, så husk lige at parkere udenfor 🙂

 

Ad 4: Kommende arrangementer

Forældrekaffe d. første fredag i hver måned. Anders laver opslag til stuerne.

  1. 6. november: Pia hjælper med at starte det op og Anders hjælper med at lukke ned.

December springes over da der er mange andre arrangementer

  1. 8. januar: Pia og Henriette vil gerne hjælpe og Anders hjælper med oprydning.

Torsdag d. 10.december er der juletræsfest. Vi vil meget gerne have hjælp fra dem der kan. Og forældrerådet hjælper med at lave slikposer!

 

Ad 5: Bulderby lige nu

Vi havde pædagogisk dag i fredags. Vi arbejdede med 4 af læreplanstemaerne. De sidste 2 arbejder vi med til næste personalemøde. Det bliver med eksempler på, hvordan vi arbejder med de forskellige temaer i hverdagen. Vi har arbejdet med at i som forældre både kan se børnehavebørnene og vuggestuebarnet i eksemplerne.

Køkkenet går stadig rigtig godt! Vi er meget godt tilfredse. Og vi arbejder på at få lavet et opslag ang job inden nytår.

 

Ad 6: Forældretilfredshedsundersøgelse

Vi håber at så mange som mulig svarer for at få det bredeste billede. Vi vil gerne gentage succesen med barometer i alrummet.

Et spørgsmål går på informationer via børneintra, hvilket vi ikke gør så meget i. Men vi håber at i husker på at i får informationer på en anden måde.

 

Ad 7: Kommunikation

Får i de informationer i synes i skal?

Det vigtigste skal vi nok sørge for at få fortalt. Den årlige forældresamtale er vigtig for forældrene. Informationer ved hjælp af nyhedsbreve og facebook.

 

Ad 8: Syge børn og hygiejne

Vi prøver at træne det med at vaske hænder inden vi spiser. Børnehavebørnene træner vi ifht at vakte hænder når de har været på toilettet. Vi spritter af og vi lufter ud og vi gør vores ifht at mindske sygdomme.

Vi vil gerne at forældre holder deres børn hjemme når barnet er sygt. Både for barnets skyld, men også for andre børn og personalet i Bulderby.

Barnet er syg når det afviger væsentlig fra det normale.

Vi retter os efter det børn og unge lægen i Århus kommune siger.

Vuggestuen lærer også at vaske hænder.

Vi skal nok som personale kontakte forældre hvis vi vurdere at barnet er sygt.

 

Ad 9: Evt

Fællesbilleder af stuerne.

 

Vi arbejder i personalegruppen lige nu med en søvnpolitik, den blev kommenteret og personalet tager alle kommentarer og overvejelser med i det den endelige udgave af politikken,

 

Ref. Lene

 

Kommende møder:

16.december – Fælles møde med de øvrige forældreråd i dagtilbuddet.

  1. januar
  2. marts
  3. maj
  4. august
Comments are closed.