Referat af forældrerådsmøde d. 8.3.2017

Referat af forældrerådsmøde d. 8.3.2017

Tilstede: Katja, Pernille, Rita, Ane, Henriette, Sobina og Søren

Afbud fra: Pia.

 

1: Siden sidst

Vi har fået nye folk i huset; Sara er ansat i køkkenet 4,5 time om dagen, 4 dage om ugen, og bliver derudover brugt som vikar ved sygdom. Gamle Sarah er gået ned i tid for at kunne koncentrere sig om sin efteruddannelse og i hendes fravær er det den nye Sarah, som tager hendes timer.

På sidste bestyrelsesmøde har der været snak om et stort skolestartsprojekt på Ellekærskolen i dagtilbuddet, et projekt som Bulderby og Jernurten ikke er en del af, pga. at vi ikke har ret mange børn som hører til skoledistriktet. En god snak om fordele og ulemper ved at ”starte” tidligere i skolen i forhold til at gøre børnehavetiden færdig. Enighed om at det at blive klar til at gå i skole, er mere end bare skolefærdigheder og en opfordring til at projektet kommer til at strække sig over længere tid, med fx. månedlige besøg, i stedet for at projektet er en hel måned.

Agge er vendt hjem fra en spændende orlov i Australien, og er nu fuld af energi begyndt på arbejde igen.

Opfordring til at deltage i projekt ”Gentænk område Ellekær, Tovshøj og Gellerup” – invitation vedhæftet.

 

2: Nye stuer – nyt struktur – opsamling og erfaringer

Den nye måde at strukturere huset på, har været en hård, spændende, men også svær proces. Svær, fordi vi har skulle lave alle ændringer både fysisk og mere mentalt, mens vi sideløbende har skulle passe en helt almindelig hverdag, med ture, fødselsdag og syge børn – det har været en udfordring. Selvom rigtig meget var planlagt inden Søren tog på orlov, så har personalet oplevet det som en udfordring at Søren ikke har været hjemme til at hjælp og samle trådende.

Det er store ændringer for børn, forældre men også for personalet som har arbejdet sammen på andre måder og med andre aldersgrupper tidligere. Børnene skal vende sig til nye voksne, og til at det man plejer at gøre, kan man måske ikke helt gøre på samme måde mere.

Meget kom på plads og meget arbejder vi på at få på plads hurtigt muligt, nye møbler, lamper og gardiner til al-rummet er på vej.

Det der har været den pædagogiske overvejelse i opstartsperiode er at sikre at de mindste børn oplever at få den opmærksomhed, og få noget ro og genkendelighed i forhold til nye voksne og rutiner.

Nu arbejder vi på at få gang i nogle flere rutiner i forhold til, hvem der gør hvad i forhold til de lidt ældre børn, således at de også kommer i gang med at blive en del af den nye struktur.

Vi synes selv det går fremad for hver dag der går, selvom vi blev lidt sendt til tælling i sidste uge, da meget af det faste personale var blevet syge – og det samme opleves af de fleste i forældrerådet. Måltiderne og formiddagsfrugt for de mindste, opleves som meget hyggelige.

Det kan virke lidt hektisk om morgenen, lige for tiden kommer der nogle dage rigtig mange børn tidligt – det har bare ikke noget med den nye struktur at gøre – det er det vi kalder sæsonudsving, og er meget svært at forudsige.

Derudover er der også lige nu rigtig mange små børn som sover 2 gange, og det betyder at en meget stort del af dagen går med at spise, putte og sove og en meget stor del af de mindste børnehavebørn (11 stk.) sover til middag – det er mange, og det tager meget tid.

Forældrerådet opfordrer til at arbejde videre med at skabe ro og genkendelighed specielt for de små, og til at få udnyttet formiddagen til aktiviteter til de større.

Gerne opslag på tavler om vikarer og nye personer i huset.

Forslag om et ”velkommen til stue fyraftensmøde” – om et par måneder.

Flere forældre har oplevet at deres børn har reageret på omstruktureringerne, både positivt og negativt.

 

3: Bulderbys fødselsdag

  1. 31.3 – motorikhal og kage

Man er som forældre velkommen til at tage med i motorikhallen. Vi har brug for 2-3 stk. til kagesamling og kaffebrygning om eftermiddagen – hvem kan ?

 

4: Andre arrangementer i foråret

Ane vil gerne lave et bamsehospital for børnene, evt. sammen med andre forældre – evt. interesserede kan kontakt Ane som koordinerer.

Arbejdsdag midt i maj – meget som skal laves på legepladsen.

 

5: Pasning i forbindelse med ferie.

Vi oplever at mange melder sig til pasning, men ikke dukker op. Der er ærgeligt i forhold til optimal udnyttelse af personale ressourcer. Vi fik en snak om forskellige muligheder i forhold til kommunikation omkring problemet. Man kunne evt. hænge en liste op over forældrenes tilmeldinger, så de bedre selv kan ”huske ” om de har meldt sig til. Søren kunne evt. tage en snak med dem der ikke dukker op, for at høre hvorfor.

 

6: Forældretilfredshedsundersøgelse

Er lige om snart – vi håber på høj svar procent, og vil reklamere for undersøgelsen i al-rummet.

 

7: Arbejdshold

Vi har tit små opgaver der skal fikses, hylder som skal hænges op, affald til lodsepladsen etc. Som vi godt kunne bruge hjælp til. Forældrerådet opfordre til at vi bruge facebook som kommunikationskanal til dette.

 

Tak for et godt møde.

Således opfattet

Søren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.