Opdateret information om nødpasning

Opdateret information om nødpasning

Aarhus Kommune har etableret nødpasning for børn fra 0-9 år i dagtilbud, SFO og specialtilbud.

Nødpasningen er for børn af borgere, som arbejder i kritiske funktioner indenfor sundhedsområdet, ældreplejen, omsorg for socialt udsatte, støttepersonale eller som har et uopsætteligt behov for pasning. Situationen er ekstraordinær, og Aarhus Kommune opfordrer alle til at følge de centrale anbefalinger og begrænse brugen af pladserne mest muligt.

Der er udpeget 77 dagtilbudsafdelinger og 12 SFO-afdelinger geografisk fordelt i Aarhus Kommune.

Du finder på www.aarhus.dk/corona et kort over, hvilke steder, der tilbyder nødpasning. (om et øjeblik)

VIGTIGT KORT FRIST FOR TILMELDING.

I kommunale dagtilbud og skoler, i selvejende dagtilbud samt i private pasningsordninger sker tilmelding til nødpasning via jeres barns sædvanlige dagtilbud eller SFO. Her skal I meddele, hvis I har behov for pasning.

Tilmelding kan ske frem til FREDAG 13. marts kl. 12.00.

Hvis der opstår akutte og uopsættelige pasningsbehov herefter, skal man henvende sig til Pladsanvisningen på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk

Nødpasningen er midlertidig og er foreløbig etableret i de to uger fra mandag 16. marts til og med fredag 27. marts. Medarbejdere fra det lokale dagtilbud eller SFO vil tage sig af hverdagen med børnene, og der vil formentlig være både kendte og nye ansigter blandt medarbejdere.

Åbningstider er mandag til torsdag fra kl. 6.30 – 17.00, fredag 6.30 – 16.00. Der er ingen kostordning.

Forældrebetaling: Der vil ikke blive opkrævet ekstra for nødpasning. Hvorvidt der vil ske tilbagebetaling til alle forældre på grund af den generelle lukning, bliver afklaret på et senere tidspunkt.

Transport og kørsel: Forældre skal selv forestå transport til og fra nødpasning. For børn i specialtilbud med kørselsordning tilbydes kørsel, som aftales med Kørselskontoret.

Specialinstitutioner: Forældre til børn i specialtilbud bliver kontaktet direkte af lederne i jeres lokale tilbud.

Forældre kan orientere sig på www.aarhus.dk/corona

Comments are closed.