Nyt om stuer, sygdom og meget andet spændende

Nyt om stuer, sygdom og meget andet spændende

Nyt om alt muligt,

For søren da tiden går hurtigt, når man har travlt – det er længe siden, vi har skrevet ugebrev, så her kommer lige en opdatering på stort og småt, som er hent i Bulderby her på det sidste.

Vi har som tidligere nævnt måtte tage den tunge beslutning, at vi var for meget personale i Bulderby i forhold til antallet af børn, og vi har derfor måtte foretage en reduktion i personaleantallet. Det betyder IMG_3113_Fotordesværre, at Charlotte ikke længere er i Bulderby. Heldigvis har Charlotte fået hjælp af kommunen til at finde et nyt job, og hun arbejder nu i et vikariat i en anden institution i området. Charlotte skulle første have stoppet til nytår, og derfor har vi indtil nytår hyret Johannes til at være vikar på stue 2 – han er blevet taget vel i mod af børn og forældre

Vi minder venligst om, at man i forbindelse med aflevering og afhentning af børn husker at kontrollere, om man fik lukket lågen ordentligt. Det er vores, og helt sikkert også jeres værste skræk, at et barn skulle forlade institutionen.

Vi har haft forældremøde med valg til forældrerådet, hvor vi fik snakket om stort og småt, og hvor der på stuerne blev hygget med ost og rødvin og talt om dagligdagen og de planer stuerne har. Et af de store samtaleemner er samskabelse. Samskabelse handler om hvordan vi, forældre og personale, kan blive endnu bedre til at samarbejde, og hjælpe hinanden med sikre at alle børn opnår de allerbedste vilkår for at blive klar til et liv efter Bulderby. Det kommer I til at høre mere om. Det nye forældreråd blev valgt og består nu af Ane (mor til Aya stue 2), Henriette (mor til Johan stue 1), Pia (mor til Noah stue 2), Rita (mor til Sofie stue 2), Pernille (mor til Silje stue 3), Katja (Mor til alma stue 3) og Sobina (mor til Shamira stue 1).

Vi får det næste stykke tid fyldt huset op med gæster fra ind og udland. Simon er i praktik i 3 måneder på stue 1, Michelle er studerende i 3 måneder fra Kina og skal være på stue 3, Nina er studerende fra Holland og skal være i 3 uger på stue 2 og Gabriela er studerende fra Rumænien og skal være 3 uger på stue 1.

BMI (Bulderbys Metrologisk Institut) oplyser, at nu er der ingen vej tilbage, efteråret er på vej for alvor. Husk i den forbindelse at kontrollere om jeres barns rum indeholder tøj som passer til årstiden og som passer til barnet. Skal I købe ny efterårsgarderrobe, så har vi ingen holdninger til hvilke mærker I skal købe, vi vil bare opfordre til, at I har noget tøj som barnet selv kan, eller hurtigt kan lære, at tage af og på. NAVN i alt – det hjælper gevaldigt når 7 har den samme flyverdragt J

fotor2Efteråret er også tiden, hvor vi af erfaring ved at flere børn bliver syge. Vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå at sygdomme spreder sig; lufter ud, taler om håndhygiejne og forsøger at få friskluft hver dag – men helt undgås kan sygdommer nok ikke. I kan hjælpe os med, at søger for at syge børn ikke er i Bulderby, er man lidt syg derhjemme, så bliver man hurtigt mere syg, når man kommer i institution. Her er der meget at forhold sig til og personalet har ikke mulighed for at give det syge barn den ro og omsorg, som er nødvendig, for at man bliver hurtigt rask. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, som siger, at et barn bør have én feberfri dag uden febernedsættende medicin, før det er ”institutions klar” igen. Sundhedsstyrelsen har også anbefalinger når det gælder børnesår, øjenbetændelse, skoldkopper og andre almindelige børn sygdomme – dem følger vi også. Er du i tvivl så spørg gerne.

Inden længe kommer der til at ske store forandringer i Bulderby. Vi må indse, at tiderne er ikke længere til, at vi kan blive ved med at holde 3 stuer åbne. Derfor har vi valgt, at vi fra uge 8 – ugen efter vinterferien – kun har 2 stue i Bulderby. Det bliver 2 stuer med børn i alderen 0-6 år, ca. 14 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn på hver stue. Det giver en bedre udnyttelse af personalet, og det giver en tom stue, som vi vil bruge til kreativt værksted, hvor man kan få lov til at bygge togbaner og LEGO-landskaber en hel uge uden at skulle rydde op. Samtidig vil vi nyindrette alrummet, så det mere blive en ekstra stue, end som nu hvor det mest fungere som et gennemgangsrum. Vi vil løbende orientere om processen og inden jul får alle at vide, hvilke stuer og sammen med hvilke børn og voksne man skal være fra uge 8 og frem over. Ligesom vi her i ugebrevet vil fortælle om de pædagogiske tanker, som ligger bag det at have stue med børn i alderen 0-6 år.

 

På fredag d. 04.11. er der forældrekaffe fra kl. 14.30 til 16.00. Her kan du komme og får kaffe, frugt og en snak med andre forældre. Kig forbi – det er rigtigt hyggeligt!

Vi du vide mere om, hvad der foregår i Bulderby så kig på tavlerne på stuerne eller kig forbi vores hjemmeside www.børnehuset-bulderby.dk eller i vores facebookgruppe. Her er der massere af informationer og billeder. Du er også altid velkommen til at bruge en hel dag i Bulderby, hvis du har en ferie- eller afspadseringsdag, du ikke ved, hvad du skal bruge til.

Vist du, at du som forældre også har mulighed for at låne hele Bulderby, hvis du skal holde fødselsdag eller barnedåb? – kontakt Søren for yderligere informationer.

 

 

Mange hilsner fra alle os i Bulderby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.