Nyt med nyt på

Nyt med nyt på

Vi sluttede sidste uge af med et brag af en halloween fest. Stue 2 var som altid værter og forældre fra stuen havde hjulpet med at lave dekorationer og pynte rigtig flot op. Det var uhyggeligt på den hyggelige måde og alle i huset deltog. Vi skar i græskar, spiste kage og fik græskarsuppe til frokost.

Fredag eftermiddag var der forældrekaffe, hvor forældrerådet bød på kaffe og hyggeligt samvær. Også et stort tak for det.

VI har sagt farvel til Nina og Gabriella, som har været internationale studerende her i Bulderby. Det har været spændende at have dem på besøg og interessant at høre om hvordan man arbejder pædagogisk i deres hjemlande.

I sidste uge fortalte vi om, at vi fra ugen efter vinterferien, mandag d.20. februar, kun vil have to stuer i IMG_3243_FotorBulderby. 2 stuer med børn i alderen 0-6 år, også det man kalder fuldt integrerede stuer. Det er en løsning vi primært har besluttet af personalemæssige årsager – de generelle normeringer er med tiden blevet beskåret så kraftigt at der ikke er meget mere end 2 personaler på hver stue, og det er ganske simpelt for sårbart, når en stue skal hænge sammen fra 6.30 til 17. Ved kun at have 2 stuer får vi lidt flere personaler på sammen sted og bedre mulighed for at udnytte hinandens kompetencer.

Det bliver en spændende proces og inden jul vil alle have fået at vide på hvilken stue og sammen med hvilke voksne, deres barn skal være på fra d. 20. februar.

Når vi sammensætter stuerne, vil vi gøre det således at søskende kommer til at gå på samme stue, dernæst vil vi sammensætte børnene ud fra det kenskab vi har til dem og ud fra pædagogiske overvejelser om hvem der måtte passe godt sammen.

Vi har heldigvis god erfaring med at have børn i alderen 0-6 år på samme stue, sådan har stue 2 nemligfotor7 fungeret i 9 år. Det fungerer ret godt – lidt som en stor familie, hvor vi oplever at de store er meget omsorgsfulde og kærlige over for de små, og hvor der er god tid til de store når de små sover til middag. Personalet på stue 2, Søren samt forældrene på stue to fortæller gerne om hvordan denne struktur og pædagogik er, til dem der måtte have interesse i dette.

Vi får en stue ledig ved denne nye stuktur, og den vil vi bruge til et legerum som det sted man kan få lov til at fordybe sig og lege med LEGO en hel uge. Og hvor man kan have maleværksted eller andet som man ikke nødvendigvis skal rydde op hver dag.

Husk fredag er allersidste chance for at tilkendegive behov for pasning i dagene mellem jul og nytår

Vedlagt ugebrevet er i denne uge en afstemningsseddel, hvor I skal tage stilling til om I fortsat vil have mad i Bulderby, eller om I gerne vil til at smøre madpakker igen. Vi anbefaler det første! Én stemmeseddel pr. barn.

Mange hilsner Fra alle os i Bulderby

Comments are closed.