referat af møde d. 04.11.2016

referat af møde d. 04.11.2016

Forældrerådsvalg d. 31.11.16

Til stede: Henriette, Katja, Rita, Pernille, Pia, Ane, Søren, Lene, Lucca og Mads

Afbud: Sobina

 

Ad: 1 intet at føre til dagsordenen

 Ad: 2 sidste møde var en kort orientering, derfor intet nyt.

 Ad: 3 intet at tilføje

 Ad: 4: Nyt fra personalet:

Personalet havde en god personaledag, dejligt at forældrene kunne hjælpe med at passe børnene hjemme.

Vi har i personalegruppen valgt at vi efter vinterferien laver vores struktur om i huset. Der kommer til at være 2 stuer med børn i alderen 0-6 år. Det er for sårbart at have 3 stuer, hvor der kun er 2 personale på stuerne. Det bliver en stor omvæltning, men vi synes der er meget godt i det. Vi vil bruge stue 2 til en kreativ stue eller en stue hvor der kan leges med lego i en uge uden at der behøver at blive ryddet op. Alrummet skal bruges lidt mere på en organiseret måde. Forældrene får beskeden snarest og inden juleferien vil forældrene vide hvilken stue børnene skal gå på.

Vi vil informere om sygdom hos børn. Vi følger Sundhedsstyrelsen regler ved sygdom da der ellers er mange forskellige meninger fra forskellige læger.

Søren holder orlov i 2 måneder hen over julen. Karin, leder i Jernurten hjælper til hvis der skulle være noget.

For de børn der har modulpasning bliver det ændret fra 1. januar. Nu skal vi vide 14 dage før hvordan skemaet ser ud. Til januar skal vi vide det en måned før.

 

Ad: 5:

Udviklingsprojekt.

Vi skal i dagtilbuddet arbejde med samskabelse mellem personale og forældre.

Vi vil her i Bulderby blive bedre til at undre os sammen med forældrene. Hvis vi ser noget hos et barn der undrer os, så vil vi blive bedre til at tale med forældrene omkring dette og undre os sammen, høre hvad de tænker om det vi ser. Det kan både være den formelle samtale, men det kan også en daglig garderobesnak.

Forældre skal udfylde et spørgeskema som skal udfyldes igen. Det er for evidens til kommunen.

Ad 6:

Forældrekaffe fredag d. 4. Pia og Pernille hjælper med at lave kaffe og Rita hjælper med at pakke sammen.

Der er julefest d. 8 december hvor vi gerne vil have hjælp til at pakke godteposer.

Ad 7:

Forældrene skal til december stemme om kosten. Vil i stadig have kostordning eller madpakker med. Vi synes kostordningen går rigtig godt og vi synes at der er meget pædagogisk i måltidet. Det at vi snakker med børnene om hvad det er vi spiser, hvad får man muskler og kagearme af.

Vi får råd til en køkkendame, hvilket kan være med til af lette det lidt for personalet.

 

Evt.

Hvad kan vi ellers tale om på vores forældremøder

Det kunne være sukker og hvordan er holdningen.

Informationsfolderen forældrene får når barnet starter skal måske lige revideres.

Fællesspisning? I forbindelse med den nye sammenlægning af stuerne i februar.

 

Ref Lene

 

Comments are closed.