Referat af forældrerådsmøde 14.11.2017

Referat af forældrerådsmøde 14.11.2017

Forældrerådsmøde tirsdag den 14. 11. 2017
Deltagere: Katja, Rita, Liv, Pia, Henriette, Alon, Sobina, Henrik, Søren og Birgit

 

1: Nyt fra bestyrelsen.
Henriette refererede fra møde for bestyrelsesmedlemmer på Møllevangsskolen, og om forældrerådets mulighed for få punkter på dagsordenen til møderne.

2: Nyt fra Bulderby
I de næste par uger skal personalet på skift filmes i en spisesituation. Optagelserne skal
efterfølgende vurderes ift. personalets evne til at understøtte børnenes sprogudvikling.

Vi har haft studerende fra Ungarn, Kina og Spanien – spændende at høre deres syn på vores hverdag, og meget spændende at høre fra dem om hvordan man i deres hjemlande tænker pædagogik og daginstitutioner.

Vi er rigtig glade for vores køkkenchef – dejlig økologisk mad, med rigtig mange grønsager, alle børn er glade for maden, og vi har en økologi % på 97.

Fin balance i forholdet mellem børn og voksne – så økonomien passer.

Vi oplevere mange glade børn som trives godt, der er god stemning i hele huset, vi har et meget lavet sygefravær blandt personalet. De nye stuer fungerer godt, og vi er glade for at se hvordan de store børn tager vare på de små – de er meget omsorgsfulde og kærlige.

Lene er stoppet, og hendes stilling er slået op – vi håber på at have ansat en nye snarest muligt, og seneste 1.1.2018 – indtil da, bliver stuen passet af Connie, Katrine, Kirsten, Søren og faste vikarer.

 

3: Jul i Bulderby
December:
Julegrød til nisserne på loftet
Julegudstjeneste i Skjoldhøj kirke
Julebagning sammen med venskabsklassen
14. 12: juletamtam – Liv og Henriette hjælper julemanden med slikposerne, Henrik er julemand.
21.12: Julemiddag med det hele
Vi laver julehemmeligheder

Ingen børn fra Bulderby skal passe mellem jul og nytår skal passes mellem jul og nytår.

4:
Søren fortæller om Bulderbys personale, og grundsyn og pædagogik – det er er for langt at gengive her, men vi tilpasset form vil det blive brugt i kommende nyhedsbreve.

Oplægget giver anledning til mange gode spørgsmål og kommentarer, og der bliver tilkendegivet stor tilfredshed med den måde som Bulderby fungerer på – men man ønsker at formidlingen af alt det gode også kommer oftere og mere ”bredt ud”.

Søren og personalet vil sammen finde ud af hvordan den daglige kommunikation kan optimeres, så vi bedre får fortalt om stort og småt – under hensyn tage til at kommunikationen heller ikke skal tage for meget tid fra samværet med børnene.

Det kan f.eks. ske gennem små historier på tavlen om hvad gruppen af børn har lavet – med fagliguddybning i nyhedsbrev.

Hjemmeside, facebook, film på skærmen ved tavlerne.

Skriv hvis barnet har sovet for lidt eller mere end sædvanligt.

Personalet oplever at vi trods flere forskellige kommunikationskanaler, ofte har forældre som ikke læser, eller ser opslag som vi laver – hvordan kan det strammes op, så vi ikke oplever at skulle på tur og at halvdelen af børnene ikke kommer til udmeldt tid? Eller at vi mange gange skal minde om tilbagemelding på deltagelse i feriepasning, møder osv.

 

Vi fortsætter snakken på næste møde

 

8:
Der blevet taget billeder af forældrerådet til tavlen i alrummet. – det kommer op at hænge her snarest muligt, sammen med seneste referat, og oversigt over kommende møder.

Det blev vedtaget at få taget billeder af børnene af en professionel fotograf. Søren kontakter
firmaet.

Evt:
Personalet opfordrer til at hvis man som forældre høre andre forældre udtrykke utilfredshed med Bulderby, så spørg dem om de har talt med personalet eller med Søren om problemstillingen. Det er den nemmeste måde at løse problemer på, og det skaber de bedste muligheder for samarbejde, og et godt arbejdsmiljø for personalet, når vi kan have en direkte dialog.

Sobina efterspørger en årsplan for forældreaktiviteter – den kommer inden længe når vi har overblik over personalets møde i 2018, den kommer også på tavlen i alrummet.
Rita fortæller om Leg på plejehjem -http://www.legpaaplejehjem.dk/ – måske noget som kunne overvejes til de mindre børn.

Således opfattet, ordene var mange og debatten god, så detaljer kan være gået tabt. Tak for talstærkt fremmøde.

Birgit & Søren

 

 

 

Comments are closed.