Nyt om genåbning

Nyt om genåbning

Kære Alle, Så begynder Bulderby så småt at åbne op igen. På onsdag for tilmeldte børnehavebørn og på torsdag for både tilmeldte vuggestue og børnehavebørn. Det bliver dejligt at komme i gang med hverdagen igen. Men det er en helt anden hverdag en vi er vant til. I det nedenstående kan i læse et skrivelse fra dagtilbudslederen, og i morgen mødes personalet for at indrette, beskrive og konkretisere hvordan Bulderby bliver organiseret for at vi kan leve op til dette. Bulderbys beskrivelse bliver lagt ud i morgen.

Kære Forældre i Skjoldhøj Dagtilbud
Jeg skriver til jer med information om, hvordan genåbningen af afdelingerne i vores dagtilbud vil komme til at foregå.
Selv om vi nu heldigvis starter op igen, vil meget stadig være anderledes, end det plejer at være. Vi må alle hjælpe hinanden med at få det til at fungere, og det er jeg sikker på, vi kan ved fælles hjælp!

I vil i morgen tirsdag modtage en besked fra den pædagogiske leder i jeres barns afdeling, hvor I får information om, hvordan genåbningen helt konkret kommer til at foregå i jeres afdeling.

Jeg vil i det følgende fortælle om nogle af de ting, vi skal have ekstra fokus på samt give nogle informationer om nogle
praktiske ting:

• Sygdom: Der er skærpede retningslinjer vedr. symptomer på sygdom for børn, forældre og personale. Ingen må komme i institutionerne, før de har været symptomfri i 48 timer. Jeg har vedhæftet materiale fra Børn og Unge Aarhus. I tvivlstilfælde skal I kontakte den pædagogiske leder i jeres afdeling, inden I møder op i afdelingen.

• Aflevering/afhentning: Det er meget vigtigt, I giver besked om jeres barns mødetider en uge frem og overholder de aftalte mødetider. Det vil lette afleveringen/afhentningen og planlægningen af børnegrupper, og vi kan bedst muligt minimere smitterisikoen.

Det vil i den kommende periode tage længere tid af aflevere og afhente jeres barn, da der kun må være 3 forældre indenfor institutionens hegn ad gangen. Afleveringen/afhentningen vil foregå udenfor på legepladsen. Aflevering/afhentning skal foregå hurtigt af hensyn til smitterisiko og evt. andre ventende forældre.

Alle bedes medbringe hvert barns tøj, madkasse m.m. i en pose, som personalet kan få ved afleveringen udenfor. Personalet sørger for, at det kommer det rette sted hen, og I vil få posen med indhold retur, når I henter barnet.

• Hygiejne, rengøring og værnemidler: Vi vil have meget opmærksomhed på hygiejne og følge Sundhedsstyrelsens instrukser. Der vil også være ekstra rengøring og daglig vask af legetøj og sengetøj. Til information kan jeg fortælle, at vi vil få de værnemidler, vi har brug for fra et fælleslager i Børn og Unge.

• Gruppeopdeling af børn: Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og deler børn og personale op i mindre grupper.

• Udeliv: Vi vil primært være udenfor i mindre grupper på legepladsen. Det er derfor meget vigtigt, at jeres børn har varmt tøj med til at være ude det meste af dagen!

• Legetøj: Det er ikke tilladt at have legetøj eller lign. med hjemmefra pga. smitterisikoen.

• Kost: Vi har bestilt madpakker til alle børn i de afdelinger hvor vi får mad udefra. Det håber vi på lykkes os at få, så vi kan begrænse smitterisikoen.

• Følg og læs Sundhedsstyrelses retningslinjer link: www.sst.dk/corona

Mvh.
Johnny Krämer Christensen
Dagtilbudsleder.

Comments are closed.