Nyt fra Bulderby

Nyt fra Bulderby

Kære alle,

Så er det igen blevet tid til lidt nyt fra store og små i Bulderby. Covid er stadig noget vi dagligt skal forhold os til. Når børn, forældre og personaler bliver smittede eller deres familier gør, så er der helt specielle retningslinjer som vi arbejder under. Det finder vi ud af, men det betyder også at vi lige for tiden ikke har mulighed for at lave langtidsplanlægning – vi planlægger på dagen, da vi sjældent ved hvor mange børn og voksne der er raske og klar til at være en del af Bulderby. Sådan må det være lige nu, og det finder vi ud af – men vi glæder os til det snart er over.

Vi er heldigvis ikke nær så hårdt ramt som mange af vores nabo-institutioner, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. I kan hjælpe os ved at holder børn hjemme som har Corona symptomer til de har været symptomfrie i 48 timer, og ved at overholde gældende retningslinjer hvis familiemedlemmer skulle blive smittet. Hvis børn bliver smittet, er det vigtig at I husker at fortælle det til os.

I uge 7 holder skolerne vinterferie, og det samme plejer mange børn i Bulderby også at gøre. Det er åbent som normalt, så af hensyn til planlægning af personalets mødetider og indkøb af mad, så vil vi meget gerne vide om I kommer eller holder fri i uge 7, og hvis I kommer, vil vi, hvis muligt gerne vide i hvilket tidsrum I kommer – bare sådan ca.

I Børnehaven er der hver dag spændende aktiviteter, som starter kl. 9.00. Vi synger, læser, laver krea, arbejder på legepladsen, laver gymnastik, bygger huler og mange andre spændende ting. Aktiviteter og små projekter som er med til at styrke fællesskabet, giver børnene gode oplevelser og kendskab til hinanden på kryds og tværs af stuer.  Men vi er lidt udfordret af, at mange børn først kommer efter kl. 9.00 hvor aktiviteter og projekter er i gang. De børn som kommer senere, kan have lidt svære ved at komme i gang og finde en plads, og det er forstyrrende for de børn og voksne der i gang, når vi mange gange skal går til og fra for at tage imod børn der kommer senere.

Det er naturligvis jeres eget valg hvornår I kommer – men vi vil for fællesskabets skyld gerne opfordre til, at man kommer inden kl. 9.00, og at hvis man kommer senere, selv får ”sluset” sit barn ind, uden at forstyrre det der allerede er i gang i Bulderby.

a

 Mange hilsner


Fra alle os i Bulderby.

Comments are closed.