Farvel Corona

Farvel Corona

Kære forældre.

Sikke en uge – aldrig har vi prøvet noget lignende. Vi er normalt en af de institutioner i Aarhus som har det laveste sygefravær, men Corona kan sende selv de mest modstandsdygtige under dynen med netflix og kamille te.

Vi vil gerne sig en af hjertet stor tak til alle jer der har hjulpet os igennem denne uge, vi er meget glade for jeres velvilje og hjælp til at have fået ugen til at hænge nogenlunde sammen.

Og en kæmpe tak, skulderklap og albuekrammer til Henriette, Akrin, Chanella og vikarer som med jernhårdt helbred og med stort overskud og hjertevarme har gjort Bulderby hyggelig for dem der har været til stede.

I næste uge regner vi med at vi alle er tilbage igen, og at hverdagen bliver mere normal – det glæder vi os til.

I den forbindelse er corona restriktionerne ophævet. Men vil vi rigtig gerne fortsætte med, at børn bliver afleveret ved dørene til garderoberne om morgenen. Det vil vi fordi det er vores helt klare oplevelse at det giver meget mere ro i huset og det giver plads til fordybelse for børnene, når dørene ikke hele tiden gå op og i. Om eftermiddagen når I henter igen, må I rigtig gerne komme inden for.

I Børnehaven er der hver dag spændende aktiviteter, som starter kl. 9.00. Vi synger, læser, laver krea, arbejder på legepladsen, laver gymnastik, bygger huler og mange andre spændende ting. Aktiviteter og små projekter som er med til at styrke fællesskabet, giver børnene gode oplevelser og kendskab til hinanden på kryds og tværs af stuer.  Men vi er lidt udfordret af, at mange børn først kommer efter kl. 9.00 hvor aktiviteter og projekter er i gang. De børn som kommer senere, kan have lidt svære ved at komme i gang og finde en plads, og det er forstyrrende for de børn og voksne der i gang, når vi mange gange skal går til og fra for at tage imod børn der kommer senere.

Det er naturligvis jeres eget valg hvornår I kommer – men vi vil for fællesskabets skyld gerne opfordre til, at man kommer inden kl. 9.00, og at hvis man kommer senere, selv får ”sluset” sit barn ind, uden at forstyrre det der allerede er i gang i Bulderby.

Endnu engang tak, når vi lige er tilbage igen og har fået det store overblik, så finder vi en dag hvor vi invitere på kaffe og kage.

Mange hilsner

Fra alle os i Bulderby

Comments are closed.