Nyt om syge børn

Nyt om syge børn

Lidt om sygdomme,

Vi oplever at mange børn for tide er syge, og vi ved at der i vores området er rigtig mange børn som er ramt af dårligmave og opkast. I den forbindelse vil vi gerne at I lige genopfriske hvilke retningslinjer der gælder når børn er syge.

Børn bliver syge, og det er der intet unormalt i. Vi har meget stor forståelse for, at det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen når børn bliver syge. Men i forhold til syge børn så kommer hensynet til fællesskabet før hensynet til den enkelte.

Vi har ikke mulighed for at give børn det ”ekstra” de har krav på, når de er syge. Det er svært, og der er mange holdninger til, hvornår et barn er sygt. Helt overordnet set så siger vi, at hvis et barns almene sundhedstilstand afviger fra det normale, så er barnet syg, og vi vil kontakte jer. Når vi kontakter jer med besked om at jeres barn ikke har det godt, forventer i at i hurtigst muligt henter jeres barn, og holder det hjemme til det er helt rask.

Det barn som derhjemme under dynerne med bamsen i hånden, kun virker lidt sygt, vil hurtigt virke mere syg i Bulderby, Ydermere vil et sygt barn i Bulderby risikerer at smitte de raske børn og voksne og det vil vi rigtig gerne undgå. Syge børn gør det svært for os at være til stede for de raske og det går ud over vores muligheder for at lave det vi gerne vil med børnene.

Der findes mange forskellige meninger om hvornår børn igen er raske nok til at komme i Bulderby. Her siger vi at barnet kan være i Bulderby igen når det er helt rask, har været uden febernedsættende medicin i et døgn og er helt klart til at deltage i institutionslivet på lige fod med de andre børn. Har barnet haft diarré, skal det have haft almindelig afføring ingen inden det kan komme og ved opkast skal barnet have været rask i 24 timer igen inden det må komme i Bulderby igen

Ved specielle sygdomme, skoldkopper, lus, børnesår osv. henviser vi til de officielle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen – som vi følger, uanset hvad ens egen læge måtte mene.

Vi gør hvad vi kan for at begrænse smitterisikoen. Vi vasker hænder, lufter ud, og forsøger at komme ud og få frisk luft hver dag. I kan hjælpe os ved kun at aflevere jeres børn i Bulderby hvis de er helt raske, og hvis de har været raske uden febernedsættende medicin i 24 timer.

De bedste hilsner

Alle os i Bulderby

Comments are closed.